Уебинар за клиенти на Частно банкиране на ОББ

14:00:00ч. 22.05.2023

Онлайн семинар за инвестиционния климат, възможностите и предизвикателствата пред инвеститорите

Модератор: Тереза Григорова, Мениджър Частно банкиране в ОББ

Лектори: Иван Димитров, Портфолио мениджър и главен икономист в ОББ Асет Мениджмънт, Марио Панков, Branch Distribution Support Officer 

Гост-лектор: Михал Жофай, Портфолио мениджър в KBC Асет Мениджмънт - Чехия

14:00-14:10 Приветстващи думи

14:10-14:30 
1. Какво е поведението на различните активи днес?
2. Каква е ролята на балансирания портфейл?
3. Икономическите показатели и пазарите като тяхно отражение – изненада или нова, но позната история?

14:30-14:50 Интервю на английски език с Михал Жофай, Портфолио мениджър  в KBC Асет Мениджмънт - Чехия: Какви са перспективите за инвестиции на финансовите пазари в Източна Европа? 

14:50-15:00 Сесия: Въпроси и отговори